Newyddion

Papur CawodYstafell gawod: ciwbiclau cawod ar wahân, ystafell ymolchi cartref modern yn fwy ac yn fwy anodd ar y cyfleusterau glanweithdra, mae llawer o deuluoedd eisiau lle ymolchi ar wahân, ond oherwydd lle cyfyngedig ar gyfer hylendid ystafell, cyfleusterau bath a llety ymolchi dim ond mewn un ystafell. Gwnewch ddefnydd llawn o'r gornel dan do mewn ystafell wely, bydd y ffens yn cael ei amlinellu'n glir o gwmpas y cawod, ffurfio gofod ymolchi cymharol annibynnol.