Newyddion

Manteision Ystafell GawodManteision ystafell gawod

1, yn gallu gwahanu'r gofod ymolchi annibynnol. Mae toiledau a thoiledau preswyl Tsieina yn bennaf yn breswyl, mae gosod bath yn ddewis mwy rhesymol. Gall hyn greu gofod ymolchi cymharol annibynnol er mwyn osgoi dylanwad ar y cyd a hwyluso bywyd bob dydd.

2, achubwch le. Mae rhywfaint o ofod ymolchi teuluol yn dwb bach, diogel, tra gall yr ystafell gawod arbed llawer o le.

3, gyda ystafell gawod, y defnydd o chwistrell cawod pan na fydd y dŵr yn gollwng y tu allan i'r ystafell ymolchi yr holl dir wlyb.

4, y gaeaf, gall y defnydd o ystafell gawod hefyd chwarae rhan mewn inswleiddio. Anwedd dŵr mewn lle bach, ni fydd y gwres yn cael ei waredu'n fuan, mae pobl yn teimlo'n gynnes iawn. Ac os yw'r toiled yn fawr, nid oes ystafell gawod, hyd yn oed os oes gwresogi, ond hefyd yn aml yn teimlo'n oer.

5, mae modelu ystafell gawod yn gyfoethog, lliwgar, yn ogystal â chael swyddogaeth ymolchi, ei hun yn addurn da iawn.