Gwybodaeth

Mae Amgaeadau Cawod o Cedar yn addasadwy
A ellir addasu Amgaeedigion Cawod o Ddigwyddiadau Cedar?


Fel y gwyddoch, mae tŷ ac ystafell ymolchi pawb yn wahanol, os yw'n hen eiddo, dylai fod yn anodd cyd-fynd â'r cabins cawod. Mae llochesau, drysau cawod a sgriniau ystafell wlyb wedi'u cynllunio gyda rhywfaint o addasiad. Faint o addasiad sy'n dibynnu'n fawr ar strwythur proffiliau. Yn gyffredinol, os oes mwy o broffil crome yna mae yna fwy o addasiad ar y cae.


Mae gan Cedar Showers broffiliau wal ychwanegol y gallwch eu dewis ar gyfer unrhyw fodel i ganiatáu estyniadau hyd yn oed yn fwy. Os ydych chi'n anodd dod o hyd i'r maint sydd ei angen arnoch, dim ond rhoi gwybod i ni, bydd ein gweithiwr tîm yn gallu dangos i chi yn y cyfeiriad iawn.