Gwybodaeth

Sut i atal y gwydr cawod rhag ffrwydro
Sut i atal y gwydr cawod rhag ffrwydro


(1) Ceisiwch osgoi gwrthdrawiadau

mae cryfder gwydr tymherus yn uwch, ond mae'n hawdd damange unwaith y bydd unrhyw bethau sharg yn effeithio, bydd hyd yn oed ychydig o ddatblygiad y wal yn effeithio ar ddiogelwch gwydr tymherus.


(2) Addasiad tymheredd ystafell ymolchi

Mae tu mewn i'r ystafell gawod gwydr yn ofod cyfyngedig, pan fydd nofio tymheredd uchel a phwysau uchel yn cael ei ffurfio ar y sgrin wydr, gan arwain at wresogi gwydr yn anwastad, yn enwedig yn ystod tymheredd y gaeaf, bydd yn hawdd sbarduno sbwriel, felly argymhellir i addasu tymheredd yr ystafell ymolchi ymlaen llaw, ar y dechrau cyntaf, peidiwch â defnyddio dŵr rhy gynhesu.


(3) Pilen diogelwch rhag ffrwydrad diogelwch

Gall ffilm profi datguddio tryloyw a diogel o safon uchel ar yr wyneb gwydr wella'n fawr gryfder y gwydr. Hyd yn oed os oes byrstio, gan adlyniad ffilm brawf ffrwydrad, gellir gludo'r darnau gwydr gyda'i gilydd, a thrwy hynny, yn sylfaenol, yn dileu'r perygl diogelwch i ffwrdd oddi wrth deris.