Gwybodaeth

Sut i lanhau'r bathtub acrylig:Sut i lanhau'r bathtub acrylig:

1, ni all ddefnyddio brethyn bras, pêl dur, pad sgwrio a deunydd caled arall i sychu'r bathtub, fel arall bydd yn gwisgo'r wyneb bathtub.

2, gallwch ddefnyddio glanedydd hylif niwtral (fel glanedydd golchi llestri, dwr gwydr, ac ati) neu frethyn meddal a sbwng, neu hen bapurau newydd i sychu a glanhau.

3, ni ellir eu cyflenwi neu dros-alcalïaidd.

4, glanhau bath o leiaf unwaith y mis i fod ddwywaith, i leihau bridio bacteria.

5, mae rhai ffyrdd syml o lanhau'r bathtub. O'r fath fel swigen vinegar, mae'r brethyn wedi'i frwydro mewn finegr, ac yna bydd y cribau wedi'u gorchuddio mewn staen ar y safle am un noson, y diwrnod wedyn gyda brwsh finegr cyfluniad lludw soda yn golchi'r staeniau yn lân.