Gwybodaeth

Faint yw caeau cawod Cedar
Faint yw carthffosydd Cedar shoer


Mae'n wir yn dibynnu ar y gwneuthurwr a'r math o gaeau cawod yr ydych ar fin eu gosod . Clybiau Cedar yn credu   yn yr hen ddweud "cewch yr hyn yr ydych yn talu amdano". Er bod cabanau cawod llawer rhatach ar y farchnad,

nid ydym yn credu y byddant yn para ac yn cael eu gwneud i'r un safonau ansawdd uchel y ffatri brand brand .  


Roedd brand yn well i basio'r prawf "fyddai gen i hi yn fy nghartref?"; heb unrhyw amheuaeth, byddem yn argymell y cawodau cawod yr ydym yn eu gorffen, a gallwn rannu unrhyw arweiniad adeiladol i ddewis y cynnyrch da ar y pris iawn.