Gwybodaeth

Amgaeëdiad selio cawod diddosi EVAAmgaeëdiad selio cawod diddosi EVA


Strip yw'r rhan anhepgor o'r caban cawod, i warchod y gwydr, i gael effaith ddŵr di-rym, nawr mae'n cael ei wneud o PVC neu EVA, oherwydd natur wahanol, mae'r pefromance yn wahanol. hy, Mae ansawdd y sêl gwrth-ddŵr yn bennaf yn dibynnu ar y deunydd crai a'r rheolaeth broses.


Nawr yw'r dewis gorau yw deunydd EVA yn y farchnad ddomestig, gan na fydd ei berfformiad yn newid ni waeth beth fo'r newid yn yr hinsawdd. P'un a yw'n haf poeth neu'n gaeaf oer, gellir gwarantu natur a pherfformiad. mae'r fantais uwchradd hon wedi dod yn allweddol i wahanu'r ystafell wlyb.


timg.jpg