Gwybodaeth

Nodweddion bathtub acryligNodweddion bathtub acrylig

Mae bathtub acrylig wedi'i nodweddu gan siâp cyfoethog, pwysau ysgafn, gorffeniad wyneb da, a phrisiau isel.

Mae trosglwyddo gwres bathtub acrylig yn araf iawn, felly mae'r effaith insiwleiddio'n dda, hyd yn oed yn y gaeaf oer, ni fydd cysylltiad croen ag wyneb corff bathtub acrylig yn teimlo'r teimlad "oer". Mae'r corff dynol yn gwrthdaro â'r bathtub acrylig, yn gyffredinol nid yw'n cyffwrdd â'r corff, yw'r deunydd angenrheidiol i greu bathtub moethus.

Mae acrylig, isgynhyrchiad o olew dwfn y môr, yn llawer llai costus i'w gynhyrchu na bathtub haearn bwrw neu ddur ac mae ganddo berfformiad da iawn ac felly mae ganddo fantais o brisiau a chystadleurwydd yn y farchnad yn well.

Mae gan bathtub acrylig rywfaint o nodweddion hunan-iachau, os yw wyneb y crafu bathtub acrylig, bydd gan y bathtub ei hun rywfaint o swyddogaeth hunan-atgyweirio. Mae bathtub acrylig a'r wyneb yn llyfn a gwyn, yn hawdd i'w lanhau.